Procedury sanitarne w tym obowiązujące podczas pandemii

  • Wszystkie wizyty muszą być rezerwowane telefonicznie i będą potwierdzane telefonicznie przez recepcję. Podczas rozmowy przeprowadzony zostanie wywiad epidemiologiczny.
  • Prosimy o punktualne stawianie się na wyznaczone godziny wizyt. Prosimy nie przychodzić przed ustalonym czasem.
  • Pacjentów zgłaszających się do kliniki obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej, tj. własnych maseczek przykrywających usta oraz nos.
  • Prosimy o zgłaszanie się do kliniki bez osób towarzyszących. Pacjentom poniżej 18 r.ż. może towarzyszyć tylko jeden rodzic lub opiekun prawny.
  • Informujemy, że przyjmowani będą tylko pacjenci w dobrym stanie zdrowia, bez objawów sugerujących zakażenie wirusem COVID-19 (tj. duszność, kaszel, podwyższona temperatura ciała, katar, ból głowy, zaburzenia węchu, smaku).
  • Pacjent przed wejściem do gabinetu będzie poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała i jest zobowiązany do dezynfekcji rąk w wyznaczonym do tego stanowisku oraz do wypełnienia oświadczenia dotyczącego obecnego stanu zdrowia i ewentualnego kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 lub podejrzaną o zakażenie, a także do podpisania świadomej zgody na zabieg w okresie epidemii.
  • Prosimy o wstępne przygotowanie się do zabiegu już w domu: nienakładanie makijażu lub jego zmycie przed przyjazdem do Skin-Clinic, spięcie włosów, ograniczenie ilości rzeczy osobistych i ozdób (apaszek, biżuterii, zegarków itp.).
  • Ze względu na wzmocnione procedury sanitarno-epidemiologiczne nie będziemy mogli proponować kawy i herbaty, ale woda mineralna będzie dostępna jak zwykle w jednorazowych butelkach.

WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY

Niniejszy wywiad epidemiologiczny został opracowany na podstawie wytycznych WHO co do oceny ryzyka zarażenia koronawirusem. Ocena symptomów COVID-19 ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej. Pacjent planujący wizytę w Bielsko Clinic nie może być podejrzany o zakażenie COVID- 19. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym lub lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 1. Czy pojawiły się u Pani/Pana jakiekolwiek z poniższych objawów? (dotyczy jedynie nowych objawów niezwiązanych z istniejącymi chorobami przewlekłymi)
  • GORĄCZKA (TAK/NIE)
  • KASZEL (TAK/NIE)
  • DUSZNOŚĆ (TAK/NIE)

Czy te objawy szybko się nasilają? (TAK/NIE)

Czy oddech jest przyspieszony? (TAK/NIE)

Czy pojawiła się krwista wydzielina? (TAK/NIE)

2. Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?       (TAK/NIE)

3. Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?    (TAK/NIE)

4. Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z domowników ?      (TAK/NIE)

5. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miał Pan/Pani bliski kontakt z osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem?   (TAK/NIE)

  • Miałam/em osobisty kontakt, w odległości do 1 metra (3 stóp) dłużej niż 15 minut z osobą z podejrzeniem koronawirusem.      (TAK/NIE)
  • Mieszkam lub opiekowałam/em się, bez używania maseczek i rękawiczek z osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem  (TAK/NIE)
  • Przebywałam/em w tym samym pomieszczeniu (np. w biurze, w pracy, w domu, na siłowni) lub podróżowałam w bliskiej odległości (1 metra) z osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.  (TAK/NIE)

6. Czy pojawił się którykolwiek z poniższych objawów?

  • Osłabienie                             (TAK/NIE)
  • Bóle mięśni                           (TAK/NIE)
  • Dreszcze                              (TAK/NIE)
  • Ból głowy                              (TAK/NIE)
  • Biegunka                              (TAK/NIE)
  • Mdłości                                (TAK/NIE)
  • Ból gardła                             (TAK/NIE)
  • Katar                                    (TAK/NIE)

7. Czy chorujesz na którekolwiek z poniższych chorób przewlekłych?

  • Zdiagnozowana przewlekła choroba płuc (TAK/NIE)
  • Zdiagnozowana niewydolność serca       (TAK/NIE)
  • Trwająca choroba nowotworowa             (TAK/NIE)
  • Zdiagnozowana przewlekła choroba wątroby (TAK/NIE)
  • Zdiagnozowana przewlekła choroba nerek    (TAK/NIE)
  • Cukrzyca                  (TAK/NIE)
  • Nadciśnienie tętnicze (TAK/NIE)
  • Inne choroby obniżające odporność (TAK/NIE)

8. Czy zażywasz obecnie leki obniżające odporność?  (TAK/NIE)

MIŁO NAM BĘDZIE ZAPROSIĆ CIĘ DO NASZEJ KLINIKI, JEŻELI ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE PYTANIA BYŁY NEGATYWNE. 

W przypadku negatywnych odpowiedzi na pierwsze 6 pytań, ale twierdzących w punkcie 7-8, zalecana jest wyłącznie konsultacja telefoniczna i duża ostrożność w podejmowaniu decyzji o wykonywaniu zabiegów.
Jeżeli odpowiedzi na wszystkie pytanie w punktach 1-6 odpowiedź były negatywne, jednak występuje jedna z chorób przewlekłych o stabilnym przebiegu zalecana jest konsultacja telefoniczna, w czasie której zostanie podjęta decyzja o ewentualnej osobistej wizycie w Bielsko Clinic.

Wyrażając zgodę na zabieg/konsultację zostałem poinformowany i mam świadomość, że:

  • Zabieg/konsultacja odbywać się będzie w warunkach ogłoszonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
  • Placówka podjęła niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta w trakcie i bezpośrednio po zabiegu/konsultacji, z uwzględnieniem zwiększonych ryzyk związanych z ogłoszeniem stanu epidemii.
  • Placówka nie ponosi odpowiedzialności za czynniki zewnętrzne, pozostające poza jej kontrolą, wynikające z ogłoszenia ww. stanu epidemii, w tym m.in. polegające na ograniczonym dostępie do innych placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.